Eshop-branakezdravi.cz

ARTROMOT®-S4, ramenní motodlaha

ARTROMOT®-S4

Tato kvalitní motodlaha Artromot-S4 se velice snadno používá a má dotykovou obrazovku pro ovládání pohybu. Ramenní motodlaha Artromot-S4 má tři motory a výkon můžeme upravit pomocí dálkového ovladače. Motodlaha ramenního kloubu Artromot-S4 je výsledkem mnohaletých zkušeností v oblasti ramenních motodlah a kvalitní práce německých inženýrů.
Ramenní motodlaha Artromot-S4 podporuje následující pohyby

Anteverze a retroverze
Abdukce a addukce
Extenze a flexe (elevace) s nataženou nebo ohnutou paži
Vnitřní a vnější rotace

Nové funkce ramenní motodlahy Artromot-S4

Dotykový ovladač a tlačítka na motoru pro přímé nastavení rozsahu pohybu
Uživatelský návod pro jednoduchou přestavbu přístroje pro cvičení pravého nebo levého ramene
Vedle otestovaných a osvědčených prvků, jako je čipová karta pacienta a robustní konstrukce, nabízí nový Artromot-S4 další možnosti terapie.
Nastavitelný zpětný chod (zpětný chod pro pacientovu bezpečnost a prevenci křečí) se automaticky přizpůsobuje, a je možné nastavit úroveň citlivosti

Rozsah pohybu (ROM) ramenní motodlahy Artromot-S4

Abdukce / addukce 0°/30°/160°
Anteverze / retroverze 110°/0°/10°
Vnitřní / vnější rotace 90°/0°/90°
Elevace (flexe) 0°/30°/160°

Pohybové vzorce ramenní motodlahy Artromot-S4

PNF: pohyb podle PNF vzorce
Vlna: vlnivý pohyb připomíná ležatou osmičku
Izolace: umožňuje oddělená cvičení ve všech 3 směrech pohybu v jediné terapii
Oscilace: zvyšuje pohybovou frekvenci v EROMU
Protažení: jemně zvětšuje rozsah pohybu

Rozměry ramenní motodlahy Artromot-S4

Váha: 28 kg
Rozměry při použití (délka, šířka, výška): 166×100×160 cm
Výška pacienta: cca 120 až 210 cm
Maximální zátěž na sedátku: 175 kg
Maximální nepřetržitá zátěž na hybných částech: 13 kg

Funkce ramenní motodlahy Artromot-S4

Časovač: 1-59 minut, 1-12 hodin/nepřetržitý chod
Pauza: 0-30 sekund
Rychlost: 5-100 %
Nastavení zpětného chodu: 5-100 % rozsahu nastaveného tolerančního prahu (…pro pacientovu bezpečnost/prevenci křečí)
Motor A, B a C ON/OFF: oddělené pohyby; výhradně abdukce /addukce, anteverze / retroverze nebo vnitřní/vnější rotace
Nový pacient: obnoví základní nastavení pro nového pacienta
Zahřívací protokol Postupný nárůst až k maximálnímu rozsahu pohybu
Změna stran: pro jednoduché nastavení pravé nebo levé strany cvičení ramene s pomocí manuálu
Uzamykací funkce: zamyká jednotlivé funkce, aby nedošlo k neúmyslné změně parametrů a kontroluje správné fungování
Režim zobrazení: přepíná mezi detailním a standardním pohledem
Dokumentace terapie: kumulativní součet všech provedených cvičení
Dokumentace terapie: graf průběhu terapie
Cykly 5-20: úprava nastavení opakování režimů Izolace, Oscilace a Protažení
Pohotovostní režim: možnost nastavení polohy neaktivních motorů v režimu izolace
Směr vlnění: úprava směru pohybu v režimu Vlny (vlnění)
Nastavení přístroje: úprava základních nastavení (např. datum, čas, jazyk apod.)
Transportní pozice: zasune motory do pozice vhodné pro transport
Servisní menu: pro servisní techniky
Čipová karta pacienta: pro uložení cvičebních dat
Opěrka hlavy: pro pohodlné a optimální držení těla pacienta
Tlačítka na motoru: pro přímé nastavení rozsahu pohybu

Jak pracovat s ramenní motodlahou Artromot-S4