Přemýšlím...

Tekutý prací prostředek levandulový 1 l ECOGENIC

Obj. č.: 18394
Cena: 149 Kč


  • aktuální dostupnost: 6 ks

Výrobce: ecogenic


Popis Specifikace Hodnocení Dotazy

Šetrný prací prostředek s vůní levandule.


Tekutý prací gel s vůní levandule pro osoby s citlivou pokožkou.

Vhodný pro všechny typy tkanin, pro praní v pračce i v ruce. 

Zanechává svěží vůni přírodní levandule.

Není zapotřebí dodávat aviváž.

Nezanechává rezidua, vypere se při jednom cyklu.

Složení

Laurylsíran sodný, alkyl polyglykosid. Dle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech obsahuje: 5-<15% aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15% neiontové povrchově aktivní látky, parfém. NEBEZPEČÍ: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. EUH 208 Obsahuje olej sladkého pomeranče. Může vyvolat alergickou reakci.

Technická specifikace 1 l

Hodnocení zákazníků

Zatím produkt nikdo nehodnotil... Buďte první:)

Přidat hodnocení

Jméno
Vaše hodnocení
Váš komentář
Ověřovací kód

Dotazy zákazníků


Přidat dotaz

Jméno
E-mail
Text dotazu Nepoužívejte HTML značky
Ověřovací kód

Soubory ke staženíSouvisející produkty