Přemýšlím...

Představujeme látkové pleny

* lékařům
* porodním asistentkám
* široké veřejnosti

Svět látkových plen prošel za několik posledních desítek let razantními změnami. Projekt Představujeme látkové pleny lékařům vznikl v roce 2009 a má za úkol šířit pravdivé informace o moderních látkových plenách a o zdravém přebalování dětí do povědomí rodičů prostřednictvím lékařů, především gynekologů majících v péči těhotné ženy. 


Při příležitosti Týdne opravdových plen jsme uspořádali první ročník soutěže Plena roku 2009. Na této akci jsme vydražili moderní látkové plenky v hodnotě 6500Kč. Výtěžek byl použit na rozeslání informačních materiálů všem gynekologům v Brně a blízkém okolí. Od tohoto roku pořádáme každoročně soutěž Plena roku, jejíž výtěžek je vždy použit na propagaci zdravého přebalování do moderních látkových plen. V rámci Týdne opravdových plen pravidelně pořádáme také bezplatné přednášky o zdravém přebalování a řadu osvětových akcí. Do projektu se zapojuje čím dál více našich nejlepších dodavatelů, kteří se tak podílejí pomocí poskytnutých materiálů (zejména plen, vzorků přírodní kosmetiky a ekologické drogerie) na šíření osvěty v oblasti zdravého a k přírodě šetrného stylu péče o dítě.

V rámci tohoto projektu pravidelně navštěvujeme lékařské ordinace a seznamujeme lékaře mající v péči těhotné či ženy s malými dětmi s možnostmi zdravého přebalování pomocí systému moderních látkových plen. Šíříme také veřejnou osvětu a rozdáváme informační materiály samotným rodičům.

Každá ordinace zapojená do projektu obdrží sadu vzorků moderních látkových plen s popisky a informační materiály týkající se zdravého přebalování. Tyto vzorky jsou určeny jak pro lékaře, tak pro klientky ordinací. Slouží k podívání, ohmatání, jejich účelem je poskytnout lidem základní představu o tom, jak v dnešní době vypadají látkové plenky. Zdravotníci jsou před obdržením vzorků samozřejmě seznámeni se systémem látkových plen odborníky z našeho týmu. Do ordinací mohou být navíc dodány dárkové balíčky přírodní kosmetiky a ekodrogerie v BIO kvalitě určené pro ženy či malé děti, které mají lékaři v péči. Účelem těchto dárků je kromě našeho přání udělat radost také snaha představit zdravější a k přírodě šetrnější alternativy kosmetické péče a praní prádla.

Patronát nad projektem Představujeme látkové pleny lékařům převzala MUDr. Helena Máslová, lékařka, které se věnuje psychogynekologii - ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí. Dále se věnuje psychosomatické a primární medicíně, založila Centrum psychosomatické péče a je matkou tří dětí.


      

V současné době je do projektu zapojeno rostoucí množství lékařských ordinací, jejichž seznam aktualizujeme. 

Dále jsme například ve východních Čechách spolupracovali s nemocnicí v Ústí nad Orlicí, kde byly látkové plenky představovány zdravotním sestrám novorozeneckého oddělení, nebo s nemocnicí v Litomyšli, kde byla přednáška o zdravém přebalování součástí předporodního kurzu.

Proč je osvěta lékařů a porodních asistentek tak důležitá? Látkové pleny zpravidla nejsou první volbou nastávajících maminek. V televizi, tisku, na internetu a právě i v čekárnách u dětských lékařů a gynekologů jsou k vidění reklamy na jednorázové pleny. Maminky v mnoha ohledech lékařům naprosto důvěřují a dají na jejich doporučení. Proto je dobré, aby i lékaři znali moderní látkové pleny a jejich velké výhody a mohli o nich referovat svým pacientkám jako o zdravé variantě přebalování. Stejně tak lékaře seznamujeme s možnostmi přírodní kosmetiky a ekodrogerie, která, ačkoliv není známá, bývá často zdravější alternativou masově nabízených produktů kojenecké péče.

Co konkrétně nabízíme:

* osobně lékaře oslovujeme a navštěvujeme v ordinacích, kde moderní látkové pleny předvedeme a dáme lékařům k dispozici plenkové balíčky s informačními materiály 
* do zapojených ordinací dodáváme dle možností dárkové balíčky pro (nastávající) maminky s kosmetikou v BIO kvalitě, obsahující rovněž informační materiály (jedná se o ekologickou obdobu známých "prenatal boxů")
* nabízíme osobní prezentace moderních látkových plen v čekárnách pro lékaře či pacienty aj.