Přemýšlím...

Peníze, nebo život?

Produkt není k dispozici.

proč a jak si vytvořit práci, která bude stát na vašich přednostech


Podle všeho končí jedna epocha přístupu k práci. Na této planetě nebylo nikdy v historii tolik lidí (7 mld +), kteří usilují o stále se zmenšující počet pracovních míst. Hranice nebyly nikdy otevřenější a naše schopnost nahradit lidskou práci technologiemi nepřestává udivovat. Proč si něco kupovat u drahého Čecha či Slováka, když to můžeme mít za pakatel např. z Bangladéše? Proč zaměstnávat chybující a neustále brblající lidi, když jejich práci může vykonat software či robot?
Pokud si chce člověk udržet rozumný životní standard a věnovat se profesně něčemu smysluplnnému, radostnému a především užitečnému je třeba přestat práci "hledat" a místo toho si ji vytvořit. Už ovšem nebude stačit práce ledajaká. Dlouhodobě uspěje pouze člověk, který postaví svou profesi na svých přednostech, na tzv. důlku, tj. na průniku toho v čem jste opravdu dobří, co vás naplňuje a co je pro druhé užitečné. Tato kniha vám ukáže proč už to brzy nepůjde jinak a především jak to udělat.

KAPITOLY
Od vydělávání k životu
Kniha začíná vyprávěním o autorově dlouholeté snaze to “daleko dotáhnout” a proč a jak nakonec toto snažení opustil. Dočtete se zde o “krysím závodění”, o smrti, životě, o dětech a o tom proč kniha vznikla.
 
Nejprve peníze, potom život
Další kapitola je o systému. O tom, co je v naší společnosti normální a tedy do velké míry neviditelné. Smyslem je lépe porozumět hlavním překážkám pro to, aby se člověk mohl živit tím, co má opravdu rád.

Nejprve život, potom peníze
Poslední část se věnuje principům a technikám práce, která stojí na vrozených přednostech každého z nás, tj. na nadání, zájmech a užitku pro ostatní (viz 7 principů výše).
 
  
KNIHA O 7 PRINCIPECH NOVÉ PRÁCE
Kniha nabízí, kromě nutných souvislostí, především metodiku pomocí, které je možné si vytvořit práci podle vlastních představ. Tento postup stojí na následujích sedmi principech.
 
1. Umění být sám sebou
Zdá se, že dlouhodobě vydrží pouze vztahy s lidmi, kteří věří, v to v co věříme my. Aby ale bylo zřejmé, v co věříme, je třeba být čitelný, tj. dostat do souladu slova a činy.
 
2. Rodina a přátelé
Práce nemůže dlouhodobě fungovat, když se nemáme možnost opřít o své nejbližší. Proto je třeba na prvním místě pečovat o své nejbližší vztahy.
 
3. Vášeň
Je třeba si vybrat téma, kterému se budeme profesně věnovat. Je nutné, aby to bylo něco, co nám nedá spát. Čím více to tak bude, tím více energie a “magnetismu” vyvolá.
 
4. 10 000 hodin
Dále je nutné se začít věnovat tomu, aby se člověk zdokonalil v tom, co dělá. Ti, kteří dosáhli v životě opravdového mistroství, za sebou mají minimálně 10 000 hodin práce.
 
5. Renomé
Vybrali jsme si téma a začínáme v něm být dobří. Dalším krokem je dát o tom vědět ostatním. Dobře honorovaná práce závisí především na tom, jak nás vnímá okolí.
 
6. Společenství
Čím opravdověji komunikujeme s lidmi, které naše téma zajímá, tím spíše začne okolo nás vznikat společenství lidí, které se zapojuje do našich projektů.
 
7. Produkt
Co z toho, co děláte, je pro lidi tak užitečné, že za to chtějí zaplatit? V posledním kroku je třeba dobře definovat, co a za kolik prodáváte a začít prodávat.