Přemýšlím...

Rodiče o očkování- beseda s Martinou Suchánkovou

Kdy:      03.05.2019 10:00 - 13:00
Kde:      Brána ke zdraví - Orlí 17, Brno
Kapacita / přihlášeno:      22 osob / 9 osob
Cena:      200 Kč

Přemýšlíte o očkování svých dětí a máte pocit, že nemáte dost informací? Zvažujete jak, čím, kdy nebo zda vůbec nechat své děti očkovat? Může být očkování pro dítě rizikové? Přijďte načerpat nové poznatky a zkušenosti od Martiny Suchánkové ze spolku ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost v očkování.

Beseda se bude týkat zejména těchto témat:

•   povinný očkovací kalendář

•   vytvoření indiviuálního plánu

•   rizika, která představují vakcíny

•   minimalizací rizik při očkování

•   komunikace s lékaři

•   právní aspekty odkladu, rozložení či odmítnutí očkování

•   přístup k očkování v ČR a jinde ve světě

Situace okolo povinného očkování se především bouřlivě diskutuje a vyvíjí se vlastní pozoruhodnou cestou. Od července 2010 nemohli být rodiče za nedodržení očkovacího plánu sankcionováni, verdikt rozšířeného senátu NSS v dubnu 2012 toto rozhodnutí zvrátil. a udělování pokut opět umožnil. Fakticky se ale rodiče opět pokutovat nazačali.

V r. 2011 Ústavní soud sice uznal výjimku z očkování při dotčení práva na víru a vyznání a apeloval na zavedení zodpovědnosti státu za nežádoucí účinky spojené s povinným očkováním, ale nutnost nařizovat očkování shledává dosud jako přípustnou.

V r. 2016 Ústavní soud znovu posunul hranici a uznal, že lze očkování odepřít nejen z náboženských důvodů, ale také kvůli výhradě svědomí. Ovšem do školky stále přijmou jen dítě řádně očkované bez ohledu na ústavní práva a možné výjimky. Na stranu druhou když je dítěti 5 let přestáva být “nebezpečné “pro kolektiv a do školky jít musí!

Odškodnění za následky po povinném očkování i v r. 2017 stále chybí. Kocourkov? Kdepak, realita našich dnů.

Očkování je široká problematika a na kterou existuje mnoho i velmi protichůdných názorů. Pokusíme se na něj nahlédnout v širším kontextu medicínském i právním.

Na kurz se vybírá nevratná záloha 100 korun. O platbě Vás budeme informovat mailem.

Lektorka:
Martina Suchánková
rozalio@rozalio.cz , www.rozalio.cz 

Martina Suchánková je zakladatelka a nyní předsedkyně sdružení ROZALIO, matka 3 dětí. Považuje za důležité, aby rodiče znali svá práva a rozhodovali se až po vyslechnutí názorů a argumentů celého názorového spektra. Její snahou je podpora sebevědomí rodičů a náprava právního rámce očkování z povinného na doporučené a dobrovolné.