Přemýšlím...

P.E.T.-Výchova bez poražených podle Thomase Gordona

Kdy:      17.03.2018 17:00 - 20:00
Kde:      Brána ke zdraví - Orlí 17, Brno
Kapacita / přihlášeno:      15 osob / 5 osob
Cena:      4 900 Kč

KURZ PROBÍHÁ ČTYŘI SOBOTY.

VŽDY V ČASE 10-17HODIN /HODINOVÁ PAUZA NA OBĚD/

TERMÍNY: 17.3., 7.4., 28.4., 12.5.

CENA JE ZA CELÝ CYKLUS.Přihlásit se můžete tady http://www.bezporazenych.cz

Ať už jste rodič batolete nebo teenagera, jistě víte, že rodičovství může být někdy výzva - náročné a zahlcující. Děti bohužel nedostáváme s uživatelským manuálem. A to, že jsme se stali rodiči, automaticky neznamená, že vždy instinktivně víme, jak řešit všechny složité situace správně...

Výchova bez poražených (P.E.T. - z anglického Parent Effectiveness Training - trénink efektivního rodičovství) - vám nabízí osvědčené komunikační dovednosti, které skutečně fungují. Když rodiče používají tyto metody, bývají překvapeni, jak dramaticky se zlepšily vztahy v jejich rodině. 

P.E.T. - Výchova bez poražených nabízí léty i výzkumy prověřené, praktické metody pro řešení problémů a komunikaci v rodině. Dovednosti, které se vyučují v kurzech P.E.T., již desítky let, pomáhají rodičům v budování dlouhodobě uspokojivých vzájemných vztahů s dětmi, naplnění jejich rodičovské úlohy a potřeb. Dětem pak přispívají k rozvoji emoční inteligence, zodpovědnosti, samostatnosti, řešení problémů, sebevědomí a tvorbě dalších kvalitních životních vztahů. Současné výzkumy potvrzují účinnost a smysluplnost metod, kterých byl psycholog Dr. Thomas Gordon průkopníkem a které vypracoval do jedinečného přístupu, který se zříká trestů a nahrazuje je efektivnějšími metodami, postavenými na empatickém a respektujícím postoji k dětem. 

P.E.T. je praktický trénink dovedností, který staví na principu spolupráce. Klíčové dovednosti, které se v P.E.T. vyučují jsou rozpoznání problému a jeho vlastnictví, pasivní a aktivní naslouchání, Já-sdělení a Metoda III - řešení problémů tzv. bez poražených (nebo dnes označovaný často také jako tzv. "win-win" přístup).

Nyní tento světově první a nejvíce "kopírovaný" ucelený kurz pro rodiče můžete zažít i v Čechách a na Slovensku, pod vedením kvalifikovaných lektorů, vyškolených Gordon Training International.  

P.E.T. učí rodiče:

mluvit k dětem tak, aby jim skutečně naslouchaly

naslouchat dětem tak, aby se cítily pochopené a přijaté

řešit konflikty v rodině, aby nikdo neprohrál a přesto zůstaly vyřešené

dovednosti, jak vyřešit složité rodinné situace a problémy 

zvládat složité emoce a situace

zbavit se automatizmů převzatých z vlastní výchovy a nahradit je účinějšími postupy

vypořádat se s názorovými střety a konfliktem hodnot

vyvarovat se komunikačních bloků, které zastavují komunikaci

Komu jsou kurzy určeny

Všem rodičům. P.E.T. je komplexní model pro rozvoj vztahu rodičů a dětí v rodinách všech typů. Funguje pro děti od raného věku až po rebelující adolescenty. Lze ho uplatnit v rodinách, kde se již vztahy rodičů a dětí zhoršily či narušily, i pro rodiny, kde jsou spíše prevencí problémů. V obou případech učí rodiče i děti předcházet vzniku vztahových problémů a konfliktů a řešit je dříve než vzniknou. Je vhodný i pro rodiče, které vychovávají děti sami, prarodiče, vychovatele, chůvy.

P.E.T. kurzy jsou  osvědčený program, který je rozdělen do 8 lekcí, které  na sebe vzájemně navazují. Celkem se jedná o minimállně 24 výukových hodin

Co může získat vaše rodina

- Děti se naučí s vámi řešit své problémy a nebudou se uzavírat do sebe

- Děti se naučí sebedisciplíně, sebekontrole a lépe přijímat zodpovědnost za sebe sama

- Naučíte se, jak být s druhý- mi, ne proti sobě - spolupráce, namísto bojů a sporů

- Budete zažívat méně vý- buchů a nahradí je hledání řešení problému

-Naučíte se nastavovat pravidla společně, čímž se všichni začnou cítit motivovaní je dodržovat a ctít

- Začnou ubývat mocenské boje - napětí, hněv - a jejich místo zaujme zábava, láska,mír

 

Lektorka:

Lucie Harnošová

Zakladatelka Brány k dětem, lektorka a propagátorka kontaktního rodičovství, bezplenkové komunikační metody a zdravého přebalování a nošení. Vystudovala obor sociání pedagogiky a již od mládí se věnovala organizování táborů, pobytů a akcí. Autorka Kongresu pro rodiče a mnoha dalších projektů. 

 http://kontaktnirodicovstvi.cz 

"Mým záměrem je propojovat moderní poznatky s šetrným způsobem života a také inspirovat v oblasti osobního růstu a výchovy dětí. Na svých kurzech rodičům přibližuji výhody láskyplného a respektujícího přístupu. Děti nepotřebují, abychom je vychovávali a "předělávali". Naopak je třeba naučit se vnímat, jaké signály nám dávají, protože to jsou velmi moudré bytosti, od kterých se můžeme lecčemus přiučit. Děti jsou pro nás velkou příležitostí ke změnám a osobnímu růstu a zároveň také velkou nadějí pro celou Zemi." 

Těšíme se na setkání s Vámi.