Přemýšlím...

Kontaktní rodičovství POSUNUTO

Kdy:      27.04.2018 10:00 - 12:00
Kde:      Brána ke zdraví - Orlí 17, Brno
Kapacita / přihlášeno:      0 osob / 4 osob
Cena:      250 Kč

Kontaktní rodičovství neboli attachment parenting je výchovný přístup usilující o navázání a rozvíjení hlubokého emocionálního pouta mezi rodiči a dětmi. Jedná se o prastarý způsob péče založený na vlastní intuici a následování přirozených cest. Rodiče vydávající se tímto směrem usilují o respekt vůči jedinečným potřebám vlastního dítěte, udržují s ním častý fyzický kontakt, pěstují oboustrannou komunikaci a své dítě výchovně vedou pozitivním způsobem. Cílem kontaktního rodičovství by měla být péče o děti s láskou, radostí a respektem.  

Na přednášce se seznámíte se základními principy nebo způsoby péče o děti, k nimž nás tento přístup směruje. Budeme se bavit o tom, proč je důležitá příprava na porod a navázání hluboké poporodní vazby; proč citlivě reagovat na pláč a potřeby dítěte; proč poskytovat dítěti častý fyzický kontakt; jaké přednosti skýtá společné spaní v rodinné posteli. Dále rozebereme výhody kojení a přirozené hygieny kojenců – tzv. bezplenkové komunikační metody. Hovořit budeme o zdravém nošení dětí; o respektující výchově a přirozených hranicích.  Na závěr se pobavíme o možnostech, jak si v roli rodiče udržet pocit vnitřní pohody a vyrovnanosti, který je pro naše děti stěžejní.   

Bude poskytnut prostor pro diskusi, Vaše otázky a sdílení.

Srdečně zveme maminky s dětmi, těhotné ženy a tatínky. 

Lektorka:

Lucie Harnošová

Zakladatelka Brány k dětem, lektorka a propagátorka kontaktního rodičovství, bezplenkové komunikační metody a zdravého přebalování a nošení. Vystudovala obor sociání pedagogiky a již od mládí se věnovala organizování táborů, pobytů a akcí. Autorka Kongresu pro rodiče a mnoha dalších projektů. 

 http://kontaktnirodicovstvi.cz 

"Mým záměrem je propojovat moderní poznatky s šetrným způsobem života a také inspirovat v oblasti osobního růstu a výchovy dětí. Na svých kurzech rodičům přibližuji výhody láskyplného a respektujícího přístupu. Děti nepotřebují, abychom je vychovávali a "předělávali". Naopak je třeba naučit se vnímat, jaké signály nám dávají, protože to jsou velmi moudré bytosti, od kterých se můžeme lecčemus přiučit. Děti jsou pro nás velkou příležitostí ke změnám a osobnímu růstu a zároveň také velkou nadějí pro celou Zemi." 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Upoutávka na kurz:
 
  

Na našich kurzech jste vítáni nejen vy, ale také vaše děti. Chtěli bychom vás ale poprosit, abyste brali v úvahu jejich potřeby i potřeby dalších účastníků kurzu.