Přemýšlím...

Rodiče o očkování - beseda s Martinou Suchánkovou

Kdy:      03.02.2015 12:00 - 15:00
Kde:      Brána ke zdraví - Orlí 17, Brno
Kapacita / přihlášeno:      22 osob / 21 osob
Cena:      150 Kč

Přemýšlíte o očkování svých dětí a nemáte dost informací?
Přijďte si popovídat s Martinou Suchánkovou z občanského sdružení ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost v očkovaní, která se s vámi podělí o své poznatky a zkušenosti.

Beseda se bude týkat zejména povinného očkovacího kalendáře, nemocí proti nimž se očkuje i rizik, která představují vakcíny, komunikace s lékaři a v neposlední řadě i právních aspektů odkladu, rozložení či odmítnutí očkování.
Rodiče s malými dětmi vítáni.

 

Lektorka:
Martina Suchánková
rozalio@rozalio.cz , www.rozalio.cz

Martina Suchánková je zakladatelka a nyní předsedkyně sdružení ROZALIO, matka 3 dětí. Považuje za důležité, aby rodiče znali svá práva a rozhodovali se až po vyslechnutí názorů a argumentů celého názorového spektra. Její snahou je podpora sebevědomí rodičů a náprava právního rámce očkování z povinného na doporučené a dobrovolné.

Současná situace okolo povinného očkování se bouřlivě vyvíjí, od července 2010 nemohli být rodiče za nedodržení očkovacího
sankcionováni, verdikt rozšířeného senátu NSS v dubnu 2012 toto rozhodnutí zvrátil.
Který z nastoupených trendů bude ten převažující? Trend uvolňování a směřování naší rebubliky k demokratickým principům nebo se vyplní hrozby některých odborníků a očkovací kalendář bude uzákoněn a rodiče, kteří budou chtít zvolit individuální přístup, budou tvrdě sankcionováni?! Očkování je široká problematika a na kterou existuje mnoho i velmi protichůdných názorů. Pokusíme se na něj nahlédnout v širším kontextu medicínském i právním.