Přemýšlím...

Autismus aneb co si počít po stanovení diagnózy PŘESUNUTO

Kdy:      04.11.2014 18:00 - 20:00
Kde:      Brána ke zdraví - Orlí 17, Brno
Kapacita / přihlášeno:      0 osob / 6 osob
Cena:      130 Kč

PROAUT, spolek pro podporu osob s autismem zve rodiče dětí na přednášku o poruchách autistického spektra (PAS) zaměřenou na podání základních informací: podezření na autismus, kdo autismus diagnostikuje, co dělat po stanovení diagnózy, možnosti předškolního a školního vzdělávání. 

Vše doplněné o důležité informace a kontakty na odborníky, kontakty na organizace věnující se osobám s PAS v regionu, ukázky pomůcek a možnosti jejich získání a výroby, vhodné publikace aj. Přednáška má za cíl poskytnout rodičům základní orientaci v problému PAS a nasměřovat je k odborníkům, kteří jim mohou pomoci.
 
                                                   
 
Přednášející:
Mgr. Klára Geislerová - speciální pedagog na Základní škole, Brno, Štolcova 16, kde jsou vzděláváni výhradně žáci s poruchami autistického spektra. Od počátku pedagogické praxe se detailně věnuje problematice nácviku funkční komunikace u žáků s autismem. Dále se ve své praxi zaměřuje na nácvik sebeobslužných a domácích prací a nácvik funkčních dovedností z oblasti trivia. Působí jako lektorka vzdělávacích kurzů pro pedagogy pracující se žáky s autismem ve speciálním školství i v hlavním vzdělávacím proudu. 
 
Zváni jsou i studenti speciální pedagogiky a další zájemci, kteří se o danou problematiku zajímají.