Přemýšlím...

Projekty

 

PŘEDSTAVUJEME MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY
* lékařům
* porodním asistentkám
* široké veřejnosti

Svět látkových plen prošel za několik posledních desítek let razantními změnami. Projekt Představujeme moderní látkové pleny lékařům vznikl v roce 2009 a má za úkol šířit pravdivé informace o nových, moderních látkových plenách a o zdravém přebalování dětí do povědomí rodičů prostřednictvím gynekologů a pediatrů. Při příležitosti Týdne opravdových plen jsme uspořádali první ročník soutěže Plena roku 2009. Na této akci jsme vydražili moderní látkové plenky v hodnotě 6500Kč. Výtěžek byl použit na rozeslání informačních materiálů všem gynekologům v Brně a blízkém okolí. Od tohoto roku pořádáme každoročně soutěž „Plena roku“, jejíž výtěžek je vždy použit na propagaci zdravého přebalování do moderních látkových plen.

Patronát nad projektem Představujeme moderní látkové pleny lékařům převzala MUDr. Helena Máslová, lékařka, které se věnuje psycho-gynekologii
- ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí. Dále se věnuje psychosomatické a primární medicíně, založila Centrum psychosomatické péče a je matkou tří dětí.

V současné době je do projektu zapojeno více než 20 lékařů. Například v Brně se jedná o tyto gynekoložky:

  • MUDr. Marie Hanáková, Cejl 72, Brno - střed
  • MUDr. Jitka Vlachynská, Horova 28 A, Brno - střed
  • MUDr. Jana Snopková, Pekařská 58, Brno - střed

Dále jsme například ve východních Čechách spolupracovali s nemocnicí v Ústí nad Orlicí, kde byly látkové plenky představovány zdravotním sestrám novorozeneckého oddělení, nebo
s nemocnicí v Litomyšli, kde byla přednáška o zdravém přebalování součástí předporodního kurzu.


Proč je osvěta lékařů a porodních asistentek tak důležitá? Látkové pleny zpravidla nejsou první volbou nastávajících maminek. V televizi, tisku, na internetu a právě i v čekárnách u dětských lékařů a gynekologů jsou k vidění reklamy na jednorázové pleny. Maminky v mnoha ohledech lékařům naprosto důvěřují a dají na jejich doporučení. Proto je dobré, aby
i oni
znali moderní látkové pleny a jejich velké výhody a mohli je nabízet svým pacientkám jako zdravou variantu přebalování.

Co konkrétně nabízíme:


* lékařům rozešleme informační dopis s brožurou Pleny pod lupou a základními informacemi
o látkových plenách
* lékaře osobně navštívíme v ordinacích, moderní látkové pleny předvedeme a dáme lékařům
k dispozici plenkové balíčky
* výroba nástěnek v čekárnách
* osobní prezentace moderních látkových plen v čekárnách pro lékaře či pacienty
aj.

CHCETE-LI NÁM POMOCI
* můžete nás podpořit finančně
* můžete nás podpořit v projektu PLENA ROKU (www.plenaroku.cz)
* můžete se stát našim spolupracovníkem a pořádat prezentace Zdravého přebalování
* můžete se stát našim grafikem a pomoci nám s propagačním materiálem
V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na branakdetem@seznam.cz