Přemýšlím...

Pomáháme

Pravidelně pořádáme sbírky do kojeneckých ústavů a azylových domů. Pořádáme dobročinné jarmarky pro potřeby konkrétních rodin. Aktuální akce můžete sledovat zde nebo na facebooku. 

Od roku 2011 podporuje projekt "adopce na dálku" a patíme vzdělání dvěma chlapcům z Bangladéže. Již brzy pro vás na toto téma připravíme speciální článek.  
Pro adopci doporučujeme nadaci Adra. 

 

Dále podporujeme:

Sluneční školu v Himaláji 

Shine Bean  a hru Kiumbové

Azylový dům v Brně

České vesnice v Banátu

Organizaci Adra