Přemýšlím...

Green Cane

Firma Green Cane je malá firma z Nového Zélandu. Lidem z Green Cane není lhostejné, že odlesňování je jednou z největších enviromentálních hrozeb současnosti a že téměř 1/4 vykácených stromů je použito na výrobu papíru. Papíru, jehož značnou část použijeme jen jednou a poté, obrazně i do slova jej spláchneme do záchodu. Green Cane pro výrobu svých výrobků proto využívá zbytky z cukrové třtiny. Třtina je tropická tráva s velmi rychlým růstem. Zásoby zbytků z výroby cukru, na které se třtina hlavně používá jsou téměř neomezené.

Co je to cukrová třtina a více o výrobě výrobků Green Cane:

Cukrová třtina je víceletá rostlina. Jedná se o mohutnou trávu s masivními stébly. Ta jsou až 6 m vysoká a 5 cm tlustá. Stéblo je vyplněno měkkou dření, která obsahuje až 20 % cukru. Pěstuje se především v tropických oblastech. Sklízí se buď speciálními stroji, nebo ručním sklízením pomocí mačet. Po sklizni jsou stébla třtiny odváženy do cukrovarů, kde se lisují a z vytékající šťávy se vyrábí cukr. Kromě cukru mají stále větší význam i vedlejší produkty jako jsou melasa a bagasa (zbytky stébel po vylisování). Vylisovanými stébly se většinou topí (biomasa) a v současné době se začíná surovina využívat i pro výrobu papírových výrobků. Vlákno z cukrové třtiny neobsahuje dřevinu, kvůli které se zvyšuje potřeba chemických látek při zpracování jako u běžného papíru.

Oproti běžnému papíru je výroba také méně energeticky náročná. Ze surové cukrové třtiny se také vyrobí více papíru než v případě dřevní suroviny. Proces výroby papíru z tohoto odpadu je technologicky velmi dobře ošetřen. Obejde se bez použití chlóru a velkého množství vody díky moderním šetrným technologiím. Výrobní závod spolupracuje s farmáři, kterým zajišťuje odbyt odpadního produktu z procesu výroby cukru. Fakta: Více než 95% používaných papírů je ze dřeva V současnosti je celosvětové odlesňování jednou z největších environmentálních problémů. Odhaduje se, že každé 4 roky mizí z naší planety les o rozloze Nového Zélandu. Téměř ¼ poražených stromů slouží k výrobě papíru 1 tuna papíru recyklovaných vláken z cukrové třtiny zachrání 17 stromů.

Produkty výrobce Green Cane

Nebyly nalazeny žádné produkty výrobce Green Cane.

Řazení:    
Zasílání novinek e-mailem