Přemýšlím...

Sexuální dohody - Amara Charlesová

Produkt není k dispozici.

Kniha Amary Charlesové s podtitulem Průvoce oživením sexuální vášně.


Sexualita a vztahy jsou dvě nejdůležitější věci v našem životě.

Pro ty, kdo touží přehodnotit svůj přístup k vlastní sexualitě a vztahům a změnit jejich strukturu, je tato kniha vynikajícím zdrojem informací.

Žijeme v období rostoucí tolerance vůči objevování nových sexuálních možností a ve většině kultur a společností můžeme zkoumat alternativní typy vztahů.

Přestože některé snahy o nekonvenční životní styl mohou vést k určitým frustracím, umožňuje současné prostředí opravdové osobní zkoumání toho, kde je možné sdílet více individuálních možností a víc sexuální otevřenosti.

Ať už člověk uvažuje o jakýchkoli možnostech, předkládá tato kniha jasnou počáteční pozici pro vytvoření rámce ke zkoumání a realizování nových území v oblasti sexuality.

 


Zasílání novinek e-mailem