Přemýšlím...

První rok vašeho dítěte

Produkt není k dispozici.
* Život dítěte po týdnech a jeho základní potřeby
* Jídlo a způsob výživy
* Tělesný, rozumový a smyslový vývoj
* Zdraví
* Výchova a psychický vývoj, rozvoj osobnosti
* Hračky a hry
* Dětská řeč
* Koupání, potřeba spánku
* Jídlo - pravidelně, nebo na přání?
* Jak se učí - sed, manuální zručnost, hlasové vyjadřování
* Večerní pláč, vztahy s okolím, počátky dětských strachů
* Pozor na nebezpečí...
Kompendium všeho, co potřebují vědět rodiče při péči o dítě a při jeho výchově od jeho narození do 1 roku jeho věku. Autorka sleduje vývoj dítěte po týdnech (jimž jsou věnovány jednotlivé kapitoly, tedy 1. týden, 2. týden až 52. týden) a dává rodičům praktické a podrobné rady. V jednotlivých kapitolách jsou postupně probírána základní i nová témata, tak jak jde rytmus vývoje dítěte. Autorka jako psycholožka zdůrazňuje, že chce představit péči o dítě nejen z hlediska jeho fyzických potřeb, ale i z hlediska vývoje jeho osobnosti.
Kniha odpovídá na nejrůznější otázky, které si rodiče kladou během růstu dítěte v prvním roce jeho života, např. co, kdy a kolik dítěti dávat jíst, jak má spát, jak si s ním hrát, co dělat, aby se dítě správně vyvíjelo po stránce tělesné i psychické, jak si počínat při nejrůznějších problémech.


Zasílání novinek e-mailem