Přemýšlím...

Porod jak jej známe DVD

Produkt není k dispozici.

 

Film obsahuje 11 přirozených porodů, včetně domácího porodu, porodu ve vodě, porodu dvojčat a dokonce úplně samostatného porodu Tanyi Sargunas. Součástí filmu jsou rozhovory na témata jako sexualita zrození, vedlejší účinky a následky císařského řezu, spiritualita porodu, a další. Obsah je prezentován nekonfliktním a nádherně inspirativním způsobem.

Film je v původním znění s českými titulky

BONUSY (v angličtině)
Director’s commentary - 72 mins    Instrumental version - 72 mins
Lotus birth - 6 mins  Special Interviews - 18 mins   Circumcision - 5 mins

10 minutová ukázka tohoto dokumentu je ke shlédnutí na adrese http://www.birthasweknowit.com/10_minute_promo.html

Organizace The Sentient Circle (Kruh vnímavosti) nedavno vydal průkopnický film zaměřený na informování budoucích rodičů o dopadech vědomého početí, těhotenství a podoru. Birth as we know it – zrození jak je známe. Tento dokument, od autorky Eleny Tonetti je jeden z nejuznávanějších dokumentů zabývajících se tématem orgazmického prožitku při přirozením porodu v 56 zemích. Tohoto úspěchu bylo dosaženo bez reklamy, pouze díky uznání ústně předávaného mezi publikem. Místními dobrovolníky je toto dílo překládáno do 12ti jazyků a je součástí povinného studia na všech lékařských univerzitách v Iránu.

Režisérka Elena Tonetti-Vladimirova sdílí své zkušenosti jako jedna ze spoluzakladatelek hnutí “Conscious Birth” (Vědomé početí), které vzniklo v Rusku na začátku osmdesátých let. Toto hnutí obsahovala velmi efektivní předporodní přípravu, která byla završena letními porodními zájezdy k Černému moři, kde ženy rodily své děti v teplých, mělkých lagunách
Film obsahuje 11 přírodních porodů, včetně domácího porodu, porodu ve vodě, porodu dvojčat a dokonce úplně samostatného porodu Tanyi Sargunas – světově proslulé duly pomáhající při domácích porodech a členky hnutí Conscious Birth v Rusku. Organizace sdružující duly nazvaly tento film "hlubokým a přehledným průvodcem vědomého porodu," který dívákům nabízí silný dojem a pochopení co vše obnáší vědomý porod.

 

birth as we know it

Součástí tohoto filmu jsou také rozhovory na témata která se většinou moc neprobírají, jako je sexualita porodu, apod. Obsah je prezentován nekonfliktním a nádherně inspirativním způsobem.

„Musíme Eleně poděkovat za to, že nás upozorňuje na nutnost zamyslet se nad základními jevy lidské přirozenosti. Její film vysvětluje proš miliony žen, po celém světě, sní o porodu ve vodě, mezi delfíny“

řekl Dr Michel Odent, autor a zakladatel výzkumného střediska Primal Health v Londýně v Anglii, a ikona světového přírodního porodnictví za posledních 30 let.


Od roku 1982 se Vladimirova věnovala učení jejího programu přípravy na přírodní porod a uvolňování porodního traumatu. Cestovala po Spojených Státech a učila „Birth into Being“ (Zrození se do bytí), včetně dýchacích cvičení, pohybů pánví, emoční procítění porodu které většinou vede k orgasmu a extázi během porodu, zapojení se otců. „Porod sám o sobě je posledním akordem v této fascinující cestě sebepoznání,“ tvrdí Vladimirova, „po správné přípravě je průběh porodu řízen matkou  a přírodou a probíhá tak ve své celé kráse.“

 

Vladimirova věří, že její dokument nabízí příležitost podnítit ve světě změnu  tím, že ukáže silný dopad vědomého porodu na rodiče a jejich novorozeňata. Jemě naznačuje, že „lidé mají pořád přístup k té nejhlubší cestě léčení sama sebe a celého světa skrze početí nového života a jeho přivedení na svět. Můžeme se nyní napojit na náš zdroj a rodit přírodním způsobem, tak jak jsme to vždy, jako druh, znali.

 

birth strip

 


Ceny a uznání:

 

Birth as We Know It vyhrál Cenu Green Apple Award v  kategorii "Most Impactful" (nejvíce oslovující) na filmovém festivalu Raw Lifestyle.

 

 


Birth as We Know It vyhrál tuto cenu v roce 2007, The Accolade.

 

„Úžasný kus práce. Filmy o porodech jsou většinlu buď přehnaně zromantizovány a nebo nápadně politické.  Birth as we know it není ani jedno, ale zároveň správně dodává nezpochybnitelné poselství. Divák cítí jak je s ním dobře zacházeno, podobně jako rodiče, kteří přivádějí své děti na svět.“
Dr. Michael Trout, APPPAH viceprezident

 

„Velmi krásně a citlivě předvedený snímek, Birth as we know it nejenom inspiruje k vědomému porodu, ale zároveň  nás informuje o potřebě připravit svá těla a naší mysl na tento důležitý moment. Birth as we know it je neocenitelnou pomůckou matek, otců, porodních asistentek a všech , kteří se věnují porodnictví. Připomíná ústřední roli porodu v životě a jeho vliv na naše zdraví a životní štěstí.
Je to udivující, a zároveň jeden z nejsilnějších filmů, které jsem viděla. Inspirující, informativní, plný příběhů odehrávajících se v této hektické době. Vynikající vypravěčský styl, přírodní  a hluboký, hned jsem si to chtěla všechno zapsat. Tento film je mi osobně sympatický, vaše porozumění života a tančení…prostě úchvatné.“

Dr Sarah J Buckley – praktická a rodinná lékařka, Autorka "Gentle Birth, Gentle Mothering; The Wisdom and Science of Gentle Choices in Pregnancy, Birth and Parenting" (Něžný porod, něžné mateřství, Moudrost a Věda něžné volby v těhotenství, Porod  a rodičovství)
www.sarahjbuckley.com

 

 Zasílání novinek e-mailem