Přemýšlím...

Lotosový porod

Produkt není k dispozici.

...bez přestřižení pupeční šňůry


Jedinečná publikace, která se může stát neocenitelným zdrojem informací pro rodiče, porodní asistentky a zdravotní profesionály v oblasti těhotenství a porodu.
 
Od roku 1974, kdy byl termín „lotosový porod“ poprvé použit, se takto narodilo mnoho dětí v mnoha zemích, ať už doma či v porodnici, a to nejen přirozenou cestou, ale i císařským řezem.Tato průlomová sbírka sestavená Shivam Rachanou, uznávanou odbornicí v oblasti porodu, obsahuje příspěvky zdravotních profesionálů a příběhy o porodních zkušenostech, doplněné obrazovým materiálem.
 
Všechny mýty a rituály, které zasahují do fyziologických procesů při porodu, ztrácejí v současnosti své evoluční výhody. Naším úkolem je znovu přijít na to, jaký může porod být, není-li narušován umělými zásahy zvenčí. Potřebujeme základnu, od které bychom se neměli příliš vzdálit. Podle mne je takovou základnou lotosový porod. Odhalit kořeny přirozeného porodu je možné dvěma navzájem se doplňujícími způsoby. Za prvé, pokusit se prozkoumat starodávné ženské vědomosti, které jsou navzdory tisíciletí existence civilizace stále mezi námi, v čemž mají Shivam Rachana a její přátelé z Mezinárodní školy duchovního porodního asistentství bohaté zkušenosti. Mezera mezi intuitivními vědomostmi některých žen a poznatky z biologických vědních oborů se neustále zužuje. Věřím, že to je důvodem k optimismu.

Dr. Michel Odent, francouzský porodník a průkopník v oblasti přirozeného porodu
 
Michel Odent je známý porodník, který ve francouzské státní nemocnici zavedl porodní bazénky a porodní místnosti simulující přirozené domácí prostředí. V padesátých
letech vystudoval chirurgii a může být považován za jednoho z posledních opravdových všeobecných chirurgů. Na konci své profesní dráhy v nemocnici pracoval jako domácí porodní asistent. Michel Odent je zakladatelem londýnského výzkumného centra Primal Health, jehož cílem je studovat vzájemné souvislosti mezi tím, co se děje během tzv. prvotního období (tj. od početí do prvních narozenin), a tím, jaký má člověk později v životě zdravotní stav a jak se chová. Databanka týkající se tohoto období uchovává stovky referencí a abstraktů ke studiím publikovaným ve vědeckých a lékařských časopisech. Odent je autorem padesáti vědeckých studií a desíti knih vydaných v devatenácti jazycích.
 
Lotosový porod je postup, při kterém se pupeční šňůra nechává připojena k
placentě, dokud se sama přirozeně neoddělí u pupíku. Obvykle se tak stane do
tří až deseti dnů po porodu jako u přestřiženého pupečníku. Toto prodloužené
spojení lze vnímat jako dobu přechodu, která dítěti umožňuje odpojit se od
těla své matky pozvolna a nenásilně.
 
Dr. Sarah Buckleyová, Pregnancy magazine (Časopis o těhotenství), jaro 1998
 
Sarah Buckleyová je zkušená praktická a rodinná lékařka se specializací v porodnictví a
rodičovském plánování. Je matkou čtyř dětí, které se narodily doma, a v současné době ji
kromě mateřství zaměstnává také psaní o těhotenství, porodech a rodičovství. Její kniha
Gentle Birth, Gentle Mothering se stala široce uznávanou příručkou pro rodiče i odborníky v
oboru. Sarah vystudovala medicínu na Otagské univerzitě a v Palmerston North na Novém Zélandu
získala vzdělání jako rodinný lékař. V roce 1987 se odstěhovala do australského Melbourne,
kde pracovala v oblasti komunitního zdraví, a spolu s dr. Peterem Lucasem působila několik
let jako praktická a rodinná lékařka v centru pro domácí porody Wattle Park House. Má diplom
v oboru porodnictví a certifi kát v oblasti rodičovského plánování a je členkou Australské
akademie výživové a environmentální medicíny (ACNEM). Ve svém povolání obšírně kritizuje
současné metody používané v oblasti těhotenství, porodnictví a rodičovství, a to jak z vědeckého,
antropologického, mezikulturního, psychologického, tak osobního hlediska. Vybízí k tomu,
abychom se při rozhodování vždy snažili o daném problému získat co nejvíce informací, abychom
při tom naslouchali svému srdci, řídili se vlastní intuicí a nenechali si příliš mluvit do toho, jak
přistupovat k vlastnímu tělu či výchově svých dětí. Dr. Buckleyová se zúčastnila mnoha konferencí
v Austrálii, na Novém Zélandu, v Americe a Kanadě, kde přednášela porodním asistentkám,
zdravotním sestrám, lékařům, porodníkům, dulám, učitelům v oblasti porodnictví či rodičům
samotným. Je zakládající členkou Mezinárodní školy pro duchovní porodní asistentky (ICSM).
 
Brožovaná / 236 stran, A5


Zasílání novinek e-mailem