Přemýšlím...

Rodiče o očkování - beseda s Martinou Suchánkovou

Kdy:      30.01.2018 16:00 - 19:00
Kde:      Brána ke zdraví - Orlí 17, Brno
Kapacita / přihlášeno:      27 osob / 27 osob
Cena:      200 Kč

Přemýšlíte o očkování svých dětí a máte pocit, že nemáte dost informací? Zvažujete jak, čím, kdy nebo zda vůbec nechat své děti očkovat? Může být očkování pro dítě rizikové? Přijďte načerpat nové poznatky a zkušenosti od Martiny Suchánkové ze spolku ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost v očkování.

Beseda se bude týkat zejména těchto témat:

•   povinný očkovací kalendář

•   vytvoření indiviuálního plánu

•   rizika, která představují vakcíny

•   minimalizací rizik při očkování

•   komunikace s lékaři

•   právní aspekty odkladu, rozložení či odmítnutí očkování

•   přístup k očkování v ČR a jinde ve světě

Situace okolo povinného očkování se především bouřlivě diskutuje a vyvíjí se vlastní pozoruhodnou cestou. Od července 2010 nemohli být rodiče za nedodržení očkovacího plánu sankcionováni, verdikt rozšířeného senátu NSS v dubnu 2012 toto rozhodnutí zvrátil. a udělování pokut opět umožnil. Fakticky se ale rodiče opět pokutovat nazačali.

V r. 2011 Ústavní soud sice uznal výjimku z očkování při dotčení práva na víru a vyznání a apeloval na zavedení zodpovědnosti státu za nežádoucí účinky spojené s povinným očkováním, ale nutnost nařizovat očkování shledává dosud jako přípustnou.

V r. 2016 Ústavní soud znovu posunul hranici a uznal, že lze očkování odepřít nejen z náboženských důvodů, ale také kvůli výhradě svědomí. Ovšem do školky stále přijmou jen dítě řádně očkované bez ohledu na ústavní práva a možné výjimky. Na stranu druhou když je dítěti 5 let přestáva být “nebezpečné “pro kolektiv a do školky jít musí!

Odškodnění za následky po povinném očkování i v r. 2017 stále chybí.  Kocourkov, kdepak, realita našich dnů, Česká republika

Na kurz se vybírá nevratná záloha 100,-. O platbě Vás budeme informovat mailem.

Lektorka:
Martina Suchánková
rozalio@rozalio.cz , www.rozalio.cz

Martina Suchánková je zakladatelka a nyní předsedkyně sdružení ROZALIO, matka 3 dětí. Považuje za důležité, aby rodiče znali svá práva a rozhodovali se až po vyslechnutí názorů a argumentů celého názorového spektra. Její snahou je podpora sebevědomí rodičů a náprava právního rámce očkování z povinného na doporučené a dobrovolné.

Současná situace okolo povinného očkování se bouřlivě vyvíjí, od července 2010 nemohli být rodiče za nedodržení očkovacího
sankcionováni, verdikt rozšířeného senátu NSS v dubnu 2012 toto rozhodnutí zvrátil.
Který z nastoupených trendů bude ten převažující? Trend uvolňování a směřování naší rebubliky k demokratickým principům nebo se vyplní hrozby některých odborníků a očkovací kalendář bude uzákoněn a rodiče, kteří budou chtít zvolit individuální přístup, budou tvrdě sankcionováni?! Očkování je široká problematika a na kterou existuje mnoho i velmi protichůdných názorů. Pokusíme se na něj nahlédnout v širším kontextu medicínském i právním.Související kurzy
termín: 17.03. 17:00-20:00
kapacita:  15     přihlášeno: 5
lokalita: Brno
Více
termín: 20.03. 14:00-15:30
kapacita:  15     přihlášeno: 6
lokalita: Brno
Více
termín: 02.05. 10:00-12:00
kapacita:  15     přihlášeno: 0
lokalita: Brno
Více
termín: 22.05. 14:00-15:30
kapacita:  15     přihlášeno: 1
lokalita: Brno
Více