Přemýšlím...

Děti a emoce

Produkt není k dispozici.
Tato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti a ovlivňují tak jejich emocionální život. Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme.
 
Každé emoci je věnována samostatná kapitola, která obsahuje: 
- vyprávění příběhu obsahujícího určitou emoční situaci
- komentář a doporučení pro rodiče a pedagogy
- otázky k tématu a praktická cvičení ( tělesná, dechová, tvořivá dílna)
- hry rozvíjející vnímavost a další dovednosti v kontextu konkrétní emoční situace
- básničku a písničku
- náměty pro samostatná cvičení doma
- poselství kapitoly pro děti, rodiče a pedagogy
 
Cílem knihy je pomoci rodičům, pedagogům a všem, kteří vstupují do života dětí, rozvíjet u nich zvědavost, otevřenou mysl, sebedůvěru a sebepřijetí, zvládání strachu a dalších silných emocí, schopnost soustřední a nalézání klidu, schopnost objektivního vnímání toho, co se děje uvnitř nás i vně, schopnost naladit se na emoce blízkých, rozvíjet soucit a laskavost, sociální kompetence a pocit sounáležitosti.


Zasílání novinek e-mailem